Witamy Ci? serdecznie na naszej stronie i zapraszamy do polubienia nas na facebooku

Zbieramy istotne informacje na temat udogodnie?, jak równie? barier architektonicznych dla osób niepe?nosprawnych. Wiemy, ?e dla takich osób ?atwiejsze jest wej?cie na stron? internetow? ni? wyj?cie do urz?du, sklepu, kina czy na basen. Jedyn? "atrakcj?" staj? si? pobyty w o?rodkach rehabilitacyjnych.

Chcemy pokaza?, ?e niepe?nosprawni nie musz? siedzie? w domu!

W zwi?zku z licznymi pytaniami, informuje, ?e nie jeste?my biurem podró?y i nie organizujemy wyjazdów. Wszystkie infromacje zawarte na stronie celom informacyjnym.

Moderator

OKUNINKA O?rodek Rehabilitacyjno - Wczasowy "Astur"

O?rodek po?o?ony w bezpo?rednim s?siedztwie jeziora oraz lasu na obszarze o pow. 4,4 ha. O?rodek „bez barier” przystosowany jest dla osób niepe?nosprawnych, zarówno domki jak i pawilon hotelowy wyposa?one s? w nast?puj?ce udogodnienia: podjazdy dla wózkó ...

KARPACZ "Hotel Konradówka"
Hotel mo?e si? poszczyci? przystosowaniem dla osób, które maj? problemy z chodzeniem. Niskie progi oraz winda to tylko niektóre z udogodnie?. Oprócz noclegów i przepysznej kuchni oferuje Pa?stwu: basen, saun?, bar, winiarni?, wind?, bilard i tenis a dla duszy i cia?a: zabiegi, masa?e i k?piele w ...

ZAKOPANE "Pensjonat Renesans"
Pensjonat przystosowany jest do przyjmowania osób niepe?nosprawnych, posiada zewn?trzn?, przeszklona wind?, a tak?e du?y, monitorowany parking. Wymarzone miejsce dla osób poszukuj?cych wypoczynku w ciszy, spokoju i komfortowych warunkach. RENESANS to Pensjonat *** skategoryzowany w 2004 r. ...

BOCHNIA "Hotel Millenium"
Hotel Millenium jest o?rodkiem rehabilitacyjno-wypoczynkowym przystosowanym do obs?ugi osób poruszaj?cych si? na wózkach inwalidzkich. Posiada 4 miejsca noclegowe dla osób poruszaj?cych si? na wózkach inwalidzkich. Liczba pokoi dla osób poruszaj?cych si? na wózkach inwalidzkich: 2. Na parterze jest ...

JELENIA GÓRA "Pa?ac Paulinum"
Hotel posiada 1 pokój dwuosobowy przystosowany dla go?ci niepe?nosprawnych z wej?ciem z poziomu parteru usytuowany w przyziemiu, oraz wind? na terenie Pa?acu umo?liwiaj?c? swobodny dost?p do pomieszcze? sal konsumpcyjnych oraz pozosta?ych pi?ter. W Pa?acu go?ci urzeka zarówno domowa atmosfera jak ...

  |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Nast?pna strona
 

 
   Strona g?ówna    Aktualno?ci    Sport     Forum    Reklama    Kontakt          Wszelkie prawa zastrze?one © 2013 raporty-spalania.pl